Alexandra Mooijaart - Edelsmid, gevestigd aan Rosa Parksweg 13

1349 GB  Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.alexandramooijaart.nl
Rosa Parksweg 13

1349 GB  Almere
+31621390766
Alexandra Mooijaart is de Functionaris Gegevensbescherming van Alexandra Mooijaart - Edelsmid Zij is te bereiken via info@alexandramooijaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alexandra Mooijaart - Edelsmid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer op ons rekeningoverzicht indien u een bestelling heeft geplaatst.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alexandramooijaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Alexandra Mooijaart - Edelsmid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Alexandra Mooijaart - Edelsmid analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Alexandra Mooijaart - Edelsmid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Alexandra Mooijaart - Edelsmid neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alexandra Mooijaart - Edelsmid) tussen zit. Alexandra Mooijaart - Edelsmid gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Onze website is gemaakt met de software van Jouwweb, een CMS om websites in te bouwen. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw persoonsgegevens.
 • Wel gebruiken we Google Analytics om gebeurtenissen, waaronder bezoekersaantallen, te meten en te analyseren. Google Analytics is een service van Google. Bent u het hier niet mee eens? Accepteer dan onze cookies niet.
 • Onze betalingen lopen via iDeal van Mollie en Paypal. Zo kunt u uw bestelling en betaling voltooien en wij het product naar u toesturen.
 • Mailchimp gebruiken we voor onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrief kunt u u op onze nieuwsbrief via een link onderaan de e-mail uitschrijven of uw voorkeuren wijzigen.
 • Voor onze boekhouding bewaren we uw factuurnummer.
 • Voor onze e-mails gebruiken we de mailclient van Apple of GMail. Nadat uw vraag of bestelling is afgerond, wordt de mailwisseling verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Alexandra Mooijaart - Edelsmid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam: voor het beantwoorden van vragen of het verwerken van een bestelling. Na afronding van de vraag of bestelling wordt de mailwisseling direct verwijderd. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar.

Adres: voor het verwerken van een bestelling. Na afronding van de bestelling wordt de mailwisseling direct verwijderd. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar.

E-mailadres: deze wordt alleen gebruikt en bewaard gedurende onze mailwisseling en daarna direct verwijderd. Tenzij u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief. Daar blijft uw e-mailadres bewaard voor het verzenden van de nieuwsbrief, totdat u zich ervoor uitschrijft.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Alexandra Mooijaart - Edelsmid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alexandra Mooijaart - Edelsmid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alexandra Mooijaart - Edelsmid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie:                 Google Analytics
Naam:                  utma

Functie:                Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:   2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alexandra Mooijaart - Edelsmid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alexandramooijaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Alexandra Mooijaart - Edelsmid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alexandra Mooijaart - Edelsmid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alexandramooijaart.nl